One Reply to “SECRET Crystal CLEAR WATER FISHING! TRỨNG RÁN CẦN MỠ, LẶN BẮT CÁ NƯỚC TRONG VEO NHƯ THUỶ TINH”

  1. *Nếu bạn muốn đến đây – Tiếng Việt bên dưới*
    I filmed this at the south end of Tri An Lake in Dong Nai. You can google search "Cầu Cứng (Cầu Đồng Nai)" and this will take you directly to the bridge. However, if you decide to come, make sure you bring a lock for the motorbike as you'll need to leave it far away and plenty of water. It's difficult to get down and the area can be problematic for those that aren't used hiking. The fishing here is incredible simple, get some worms, small hooks, a stick/bamboo/or a basic fishing pole and just spot fish. Also, the area has plenty of shade, no mosquitos during the day and it's rather relaxing. Just leave me some fish for next time 😀

    Nếu bạn muốn đến đây
    Tôi đã quay ở phía Nam của Hồ Trị An, Đồng Nai. Có thể tìm trên bản đồ Cầu Cứng (Cầu Đồng Nai). Tuy nhiên, nếu muốn đến, đảm bảo là bạn đem theo xích để khoá xe máy. Vì phải đậu xe ở một chỗ rất xa không có người trông. Hơi khó để đi xuống chỗ hồ trong vắt này, những ai không quen leo núi có thể là một vấn đề đó. Câu cá ở đây cực kỳ đơn giản, chỉ cần vài con giun, lưỡi câu nhỏ, cần trúc hoặc vài cần câu căn bản và một chỗ ngồi câu. Thêm nữa, chỗ này có rất nhiều bóng râm, ban ngày cũng không có muỗi nên cực kỳ thoải mái. Nếu có câu thì đừng câu hết cá ở khu vực này, chừa cho người khác câu nữa nhé 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,